Aktuálne výzvy – stav 10/2022

04.11.2022
Energetický audity - zníženie prevádzkových nákladov

Momentálne by mali byť aktuálne výzvy, ktoré podporujú:

Investície do nových zdrojov OZE

Alokácia: 46,7 mil. Eur, MH SR

Predpoklad výhlásenia vyzvy: 1-2 Q 2023

Podporovaná bude výstavba nových zdrojov v objeme 220 MW a riešenia, ktoré podporia rýchlejšiu a efektívnejšiu integráciu OZE.

Investície do existujúcich zdrojov elektriny z OZE – repowering bioplynové stanice

Alokácia: 20 mil. Eur, MH SR

Termín podania žiadosti: 30.11.2022

Oprávnenými aktivitami je modernizácia existujúcich bioplynových staníc a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice)

Investície do existujúcich zdrojov elektriny z OZE – vodné elektrárne

Alokácia: 16 mil. Eur, MH SR

Predpoklad výhlásenia vyzvy: 2023

Podporovaná bude výstavba nových zdrojov v objeme 220 MW a riešenia, ktoré podporia rýchlejšiu a efektívnejšiu integráciu OZE.

Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy

Alokácia: 15 mil. Eur, MH SR

Predpoklad výhlásenia vyzvy: 2023