Výzva č. 79 – inštalácia FVE pre podniky

02.01.2023
energeticky audit - slnecna energia

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Dátum vyhlásenia: 22.12.2022

Výzva č.79 zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Indikatívna výška prostriedkov: 10 000 000,- Eur

Uzavretie prvého hodnotiaceho kola: 31.1. 2023

Uzavretie druhého hodnotiaceho kola: 28.02. 2023

K žiadosti budete ako jednu z príloh potrebovať energetický audit, ktorý Vám dodáme.

Informácie o energetickou audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.