Výzva pre samosprávy – využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – 5 mil. EUR

10.01.2023
samosprava energeticky audit slnečná energia

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum vyhlásenia: 1/2023

Výzva  zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre samosprávy.

Indikatívna výška prostriedkov: 5 000 000,- Eur

Uzavretie výzvy: do vyčerpania alokácie

K žiadosti budete ako jednu z príloh potrebovať energetický audit, ktorý Vám dodáme.

Informácie o energetickou audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.